مجله مهندسی زیست سامانه (JBSE) - مقالات آماده انتشار