طراحی، ارزیابی و ساخت نشا ءکار نیمه خودکار گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق به عوامل طراحی، ساخت نشاءکار نیمه خودکار گوجه­فرنگی پرداخته شد. برای این منظور ابتدا با مطالعه و مقایسه چگونگی طرز کار سامانه­های مختلف کارنده­های مشابه که در ایران و سایر کشورهای مختلف طراحی شده است طرح­های متفاوتی را ترسیم و نحوه کار طرح­های رسم شده مورد بررسی قرار گرفت تا در نهایت نشاءکاری طراحی شد که از لحاظ کار­کرد و کاربری نتایج مطلوبی را داشته باشد و بتواند اهداف مورد نظر از جمله افزایش سرعت، دقت کاشت و کاهش­ هزینه را برآورده نماید. نشاءکار طراحی شده از شش قسمت مهم عملیاتی شامل: نشاءگیرها، سازوکار انتقال نشاء، لوله سقوط نشاء، شیار­بازکن، قسمت توان­دهی و قسمت پشتیبانی شاسی اصلی تشکیل شده است. نشاءگیرها مخروطی شکل بوده و توان چرخشی آن­ها از زمین و به واسطه چرخ زمین­گرد تأمین می­شود، شیار­بازکن به صورت V­ شکل طراحی شده و در سازوکار نشاءکار مورد نظر نقش اساسی را ایفا می­کند. آزمون دستگاه با سرعت پیشروی 2 کیلومتر در ساعت انجام شد، با این سرعت پیشروی دستگاه دارای ظرفیت کشت 25 نشاء در یک ردیف کشت می­باشد.

کلیدواژه‌ها