طراحی وساخت سامانه اندازه گیری وکنترل پارامترهای محیطی مرغداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

استفاده از اتوماسیون به دلیل هزینه خرید دستگاه و نصب و راه اندازی بالا وتخصصی بودن استفاده از سامانه اتوماسیون برای واحدهای کوچک مقرون به صرفه نمی باشد. لذا این واحدها به دلیل عدم استفاده از اتوماسیون بهره وری پایینی دارند. در این تحقیق دستگاهی نیازسنجی، طراحی وساخته شد که ضمن افزایش بهره وری، از نظر اقتصادی نیز برای واحدهای با ظرفیت کم (حدود ده هزارتایی) توجیح پذیر باشد. دستگاه ساخته شده دارای دو قسمت می باشد که یک قسمت داخل سالن نصب و دیگری روی درب تابلو برق تاسیسات نصب می گردد.
قسمت داخل سالن پارامترهای آمونیاک، دی اکسیدکربن، وزن، دما و رطوبت را اندازه گیری کرده و اطلاعات را به قسمت دوم ارسال می کند. بخش دوم اطلاعات ارسالی را پردازش، کنترل، نمایش و RS توسط پروتکل 485 ذخیره می کند. پس از طراحی و ساخت، این دستگاه در سالن پرورش طیور مرکز آموزش جهادکشاورزی استان قزوین مورد ارزیابی قرارگرفت. تمام پارامترهای مورد نظر در بازه ده دقیقه ای اندازه گیری وثبت گردید. این درحالی بود که توسط تجهیزات موجود در سالن پارامترهای مورد اندازه گیری در حال تغییرات دائمی بوده و تاثیرات آن بر سایر پارامترها توسط دستگاه به دقت اندازه گیری شد. در نهایت با بررسی داده های ثبت شده عملکرد دستگاه مطلوب ارزیابی گردید

کلیدواژه‌ها