تشخیص عیب شُره در سطوح رنگی متالیک ماشین‌های کشاورزی با استفاده از سامانه بینایی ماشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

      سطوح رنگی متالیک دارای عیوبی همچون لکه، شُره، لکه آب، پوست پرتقالی شدن و غیره می­باشند، که تشخیص و شناسایی این عیوب به صورت خودکار در خط تولید کارخانه های تولید کننده ماشین­های کشاورزی و خودروها، بازرسی سطوح رنگی را تسهیل و با دقت بالایی امکان پذیر خواهد کرد. در این تحقیق تشخیص عیب شُره با استفاده از سامانه بینایی ماشین مورد بررسی قرار گرفته است. در سامانه طراحی شده ابتدا تصویر با یک سامانه نورپردازی دارای ساختار و دوربین دیجیتالی تهیه شد، سپس الگوریتمی برای پردازش تصویر و تشخیص عیب شُره طراحی گردید. در الگوریتم تشخیص عیب شُره از توابع لبه­یاب و یک الگوریتم دسته بندی کننده سطح شُره استفاده شده است. به طوری که بعد از پیاده سازی الگوریتم، درصد خطای آن 16/4 درصد به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها