طراحی و ساخت دستگاه تله نوری با استفاده از انرژی خورشیدی به منظور مبارزه با کرم ساقه خوار برنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

طراحی و ساخت دستگاه تله نوری با استفاده از انرژی خورشیدی به منظور مبارزه با کرم ساقهخوار برنج
علی نکاحی1*، داود محمدزمانی2، ایرج رنجبر3
دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تاکستان، ایران
 
چکیده
یکی از روش­های کنترل آفات به ویژه کرم ساقه خوار برنج (در مرحله پروانه ای)، استفاده از تله­های نوری در مزارع می باشد. سازوکار این تله­ها به گونه­ای است که در داخل آن لامپی تعبیه شده است که نورتابیده شده توسط لامپ، آفات (پروانه) را به سوی خود جذب نموده و در تله گرفتار می­کند. با توجه به اینکه این روش تاحد مطلوبی می­تواند در کنترل آفات و حشرات به عنوان روش مناسبی برای تولید محصول سالم (کشت ارگانیک) موثر باشد اما استفاده از آن در مزارع برنج کشورکمتر به چشم می­خورد. شاید دلایل اصلی عدم استفاده از تله­های نوری در مزارع برنج هزینه زیاد تامین انرژی روشنایی لامپ و نیاز به کابل برق و موتور برق و غیره باشد. در این پژوهش و در راستای حل مشکلات موجود اقدام به طراحی و ساخت تله نوری خواهد شد که با استفاده از نور خورشید انرژی مورد نیاز لامپ را تامین نموده و بدین وسیله هزینه­ها کاهش یافته و مشکلات و مسائل موجود حل گردد. در این سامانه با جایگزینی انرژی الکتریکی حاصل از انرژی فسیلی با انرژی تجدیدپذیر (خورشیدی) برای روشنایی مورد نیاز، مسائلی از قبیل هزینه­های ناشی از استفاده انرژی الکتریکی، استفاده از موتور برق و کابل برق جهت روشنایی وغیره تاحد بسیار زیادی حل شده و می­توان با یک مدیریت مناسب و ترویج همگانی به کنترل آفات (در مرحله پروانه­ای) به روش مناسب در راستای تولید غذای سالم پرداخت. دراین سامانه از قطعاتی نظیر پنل خورشیدی، باتری اسیدی، اینورتر، شارژ کنترل، پایه­فلزی و لامپها استفاده شده است.با توجه به آزمایش و مشاهدات بدست آمده اینگونه برداشت می­شود که جذب و گرفتار شدن حشرات (پروانه کرم ساقه­خوار برنج) به سمت لامپ خورشیدی بهتر است و یا به عبارتی لامپ خورشیدی نسبت به لامپ مهتابی پروانه کرم ساقه­خوار را بهتر جذب میکند.
واژه های کلیدی: کرم ساقه خوار برنج، تله نوری، سم دیازینون، انرژی خورشیدی، مرحله پروانه ای، پنل خورشیدی  
 

کلیدواژه‌ها