طراحی، ساخت و ارزیابی کودپاش بادی دو ردیفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

طراحی، ساخت و ارزیابی کودپاش بادی دو ردیفه
محمدصادق عسکری1*، داود محمدزمانی 2، محمد غلامی پرشکوهی3
چکیده:
افزایش عرض کار در ماشین­های کشاورزی منافعی را برای کشاورز به دنبال دارد که می­تواند به کاهش مصرف سوخت، کاهش تراکم خاک، کاهش لهیدگی محصول، کاهش استهلاک تراکتور و قطعات و سرعت بخشیدن به روند انجام عملیات مزرعه­ای منجر شود. در این تحقیق روشی برای افزایش عرض پاشش کود­پاش­ها پیشنهاد شده است. در این روش حذف نیروی مکانیکی در برخورد با کود گرانوله و جایگزینی آن با جریان هوا پیشنهاد شده است. جریان هوا، توسط دو عدد دمنده حلزونی که دهانه­ آن به طرفین تراکتور متمایل است و جریان باد بسیار شدید تولید می­کند، تأمین می­شود. نیروی چرخشی مورد نیاز این دو عدد دمنده و همزن داخل مخزن کود توسط محور تواندهی تراکتور تأمین می­شود. کود توسط دریچه­ قابل تنظیم که در زیر مخزن تعبیه شده است به داخل لوله­های انتقال، هدایت شده و دمنده­های حلزونی، کود را توسط مکشی که انجام می­دهند به داخل خود کشیده و آن­را با نیروی دمشی بالا به صورت هدایت شده به بیرون پرتاب می کنند، که در نتیجه آن، کود تا فاصله دور­تری پرتاب می­شود. با استفاده از این روش، عرض پاشش بالایی به دست می­آید. محور تواندهی، به­منظور تأمین توان مورد نیاز برای چرخش دمنده­ها­ با سرعت دورانی زیاد، سرعت دورانی rpm 540 خود را توسط یک چرخ­تسمه بزرگ­تر با ضریب تبدیل 1 به 4 به حدود rpm 2200 افزایش می­دهد. به­منظور ارزیابی دستگاه، آزمون­های مزرعه­ای برای تعیین سرعت بهینه پیشروی، میزان عرض پاشش و یکنواختی پاشش انجام گرفت. سرعت بهینه پیشروی این دستگاه 10 کیلومتر در ساعت، عرض پاشش آن 46 متر و یکنواختی پاشش آن به طور میانگین 5 گرم بر مترمربع اندازه­گیری و تعیین شد.
واژه‌های کلیدی: کود شیمیایی، کود­پاش بادی، دمنده حلزونی، عرض پاشش، یکنواختی پاشش
 
 
1- دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مکانیک ماشین­های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
: (نویسنده مسئول)
 alirezaaskari63@yahoo.com
2- استادیار، گروه مکانیک ماشین­های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
3- استادیار، گروه مکانیک ماشین­های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ایران، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

کلیدواژه‌ها