طراحی و ساخت سازوکار کنترل پاشش سوخت به منظور به کارگیری در سامانه سوخت رسانی ترکیبی(CNG و دیزل) در موتورهای دیزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

طراحی و ساخت سازوکار کنترل پاشش سوخت به منظور به کارگیری در سامانه سوخت رسانی ترکیبی(CNG و دیزل) در موتورهای دیزل
یحیی ساجدیان1*
چکیده:
   کاربرد سوخت گاز طبیعی به عنوان سوخت جایگزین در دهه­های اخیر بیشتر مطرح شده است. به علت خواص احتراقی مناسب و آلودگی کم­تر، گاز طبیعی می­تواند انتخاب مناسبی برای نسل آینده باشد. در این پژوهش طراحی و ساخت سازوکار کنترل پاشش سوخت به منظور بکارگیری در سامانه سوخت­رسانی ترکیبی (دیزل و CNG) در موتور دیزل چهار سیلندر توربو شارژر انجام گرفته است. در این روش گازوئیل به عنوان سوخت آتش­زنه می­باشد. 15 درصد انرژی تولیدی توسط گازوئیل و بقیه (85 درصد) توسط گاز طبیعی فشرده تامین شده است. برای رسیدن به این هدف تغییرات مکانیکی در داخل پمپ انژکتور صورت گرفته است. برای این کار شیر انتقال سوخت در پمپ انژکتور طوری کنترل شد که گاورنر نتواند پاشش سوخت را از حالت دور درجا کم­تر کند که باعث خاموشی موتور شود و در نتیجه مقدار سوخت به میزان دور درجا (دور آرام) تزریق شود. به منظور بررسی عملکرد سامانه، آزمون­های کارگاهی عملکرد و آلایندگی سامانه طراحی شده انجام پذیرفت. نتایج این آزمون نشان داد که در حالت به کارگیری سوخت گازوئیل تنها، بیشینه گشتاور تولیدی در سرعت دورانی 1400 دور در دقیقه 360 نیوتن­متر و در حالت ترکیبی در سرعت دورانی 1600 دور در دقیقه برابر 334 نیوتن­متر می­باشد. از نظر آلایندگی نیز NOx و HC در حالت ترکیبی بیش از گازوئیل تنها بوده و در سایر آلاینده­ها (CO2، CO و دوده) مقادیر مربوط به سوخت گازوئیل تنها بیش از سوخت ترکیبی می­باشند.
واژه‌های کلیدی: گاز طبیعی فشرده (CNG)، گازوئیل، پمپ انژکتور، سامانه سوخت­رسانی ترکیبی، توان، آلایندگی

1- دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک، ماشین­های کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، قزوین، ایران: (نویسنده مسئول)
Sahand90ss@yahoo.com

کلیدواژه‌ها