تدوین سامانه هوشمند تصمیم‌یار به منظور انتخاب و تطابق تراکتور- ادوات زراعی در عملیات مکانیزه کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تدوین سامانه هوشمند تصمیم‌یار به منظور انتخاب و تطابق تراکتور- ادوات زراعی در عملیات مکانیزه کشاورزی
رسول لقمانپور زرینی1*
تاریخ دریافت: 30/8/96
  تاریخ پذیرش: 15/10/96
چکیده:
انتخاب ادوات مناسب و تطابق آنها با منبع توان نقش مهمی در مصرف انرژی، استفاده اقتصادی از منابع موجود و کارایی موثرتر آنها در مراحل مختلف عملیات کشاورزی دارد. در این تحقیق، یک نرم‌افزار یا سامانه­ رایانه­ای تصمیم‌یار با زبان برنامه­نویسی ویژوال بیسیکتدوین شد. این سامانه قادر است با استفاده از معیارهای ارزیابی منبع توان شامل توان مالبندی، توان محور توان­دهی، دامنه­ی سرعت حرکت و دور مشخصه­ی موتور، منبع توان مناسب را برای تطبیق با ادوات برگزیند. همچنین این سامانه می‌تواند ادوات مناسب را با توجه به معیارهای ارزیابی مانند عرض کار، عمق کار، سرعت مورد نیاز برای انجام عملیات، نوع خاک، نیروی کشش مورد نیاز، اندازه و شرایط زمین زراعی انتخاب نماید. سامانه‌ تدوین شده دارای یک بانک اطلاعاتی شامل انواع تراکتورهای موجود در کشور و ادوات مختلف زراعی می‌باشد که قابلیت اضافه، حذف و یا ویرایش اطلاعات را دارد. استفاده از این سامانه موجب جلوگیری از اتلاف انرژی و سرمایه، فشردگی خاک و بهبود کارایی منابع موجود در بخش مکانیزاسیون می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: تراکتور، انرژی، سامانه‌ی تصمیم‌یار، عملیات مکانیزه، مکانیزاسیون کشاورزی
 

 

کلیدواژه‌ها