مطالعه برخی خواص فیزیکی و آیرودینامیکی دو رقم دانه آفتابگردان توده آجیلی در رطوبت برداشت تا فرآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی