راهنمای نویسندگان

مقاله­­ ها باید روی کاغذ  A4 با فاصله سطرها یک سانتی­متر و 5/2 سانتی­متر حاشیه از هر طرف با قلم B Lotus و اندازه قلم 13، حروف انگلیسی با قلم Times New Roman  و اندازه 12، دو ستونی (چکیده به صورت تک ستونی) و در محیط Microsoft word 2014  حداکثر در 10 صفحه تهیه و به  همراه  «برگ مشخصات مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی»، «تعهد نامه» و «برگ کنترل قالب بندی» مقاله به دفتر مجله ارسال شود.

ترتیب و شرح قسمت­های مختلف مقاله

بخش­های مختلف مقاله به ترتیب عبارتند از: برگ مشخصات مقاله، عنوان، چکیده فارسی، واژه­های کلیدی، مقدمه، مواد و روش­ها، نتایج و بحث، نتیجه­ گیری، قدردانی(اختیاری)، مراجع و منابع مورد استفاده، پیوست (در صورت نیاز)، چکیده و واژه­های کلیدی به زبان انگلیسی.

برگ مشخصات مقاله

این قسمت در یک صفحه جداگانه تهیه شده و می­­بایست شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی نگارنده (نگارندگان)، آدرس کامل، شماره تلفن ثابت و همراه و دورنگار، آدرس پست الکترونیکی و منبعی که مقاله از آن استخراج شده است بوده و به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود. تعیین نگارنده مسئول در ذیل مشخصات نگارنده ضروری است.از ذکر نام نویسندگان و مشخصات آنها در مقاله خودداری گردد.

عنوان

عنوان باید کوتاه و فشرده، گویا، جامع، رسا و بیانگر محتوای مقاله بوده و حداکثر 10 کلمه باشد.

 

چکیده فارسی

این قسمت باید فشرده گویایی از مقاله که بیانگر فرضیه، هدف پژوهش، توصیف مختصر مواد و روش­ها، نتایج اصلی به دست آمده و نتیجه گیری کلی از پژوهش و حداکثر 200 کلمه باشد.

واژه کلیدی

عبارتست از حداکثر 5 کلمه یا واژه مجزا برای نشان دادن ماهیت و گرایش موضوع مقاله که به هنگام طبقه­ بندی در سامانه ­های اطلاع رسانی استفاده خواهد شد.

مقدمه

در این بخش موضوع مورد پژوهش معرفی و فرضیه مورد نظر تعریف می­شود. همچنین به اهم کارهای پژوهشی انجام شده قبلی اشاره و لزوم پژوهش مورد نظر تشریح شده و هدف مطالعه حاضر مشخص می­شود. در تمام بخش های مقاله معادل لاتین واژه‌ها باید به صورت زیرنویس قید گردد.

مواد و روش­ها

این قسمت شامل توضیح کامل مواد و روش­های مورد استفاده در اجرای پژوهش است. در مورد روش­های متداول و شناخته شده، ذکر منبع کافی است. ذکر مشخصات فنی و نام دقیق علمی و تجاری مواد و دستگاه­ها و همچنین  معیار­های مورد استفاده ضرورت دارد.

نتایج و بحث

این بخش در برگیرنده نتایج حاصل از پژوهش به صورت متن، جدول، نمودار و تصویر است. در این قسمت علل و روابط بین آنها در ایجاد نتایج مورد بحث قرار می­گیرد. شکل­ها، جدول­ها و نمودارها با اندازه مناسب و کیفیت بالا در جای مناسب داخل متن استفاده شده، جدولها بدون خطوط قائم، اعداد جدول­ها انگلیسی و از واحدهای سنجش سیستم بین اللملی (SI ) استفاده شود. عنوان نمودارها و شکل­ها به فارسی و انگلیسی تهیه شده و در زیر آن قرار گیرد. عنوان جدول­ها نیز به فارسی و انگلیسی تهیه شده ودر بالای آن قرار گیرد. از به کار بردن عنوان­هایی مانند نمودار، عکس و نقشه، خودداری و آنها با عنوان "شکل" درج شوند. در صورت اقتباس شکل ها و جداول از منبع دیگر، باید مشخصات منبع به روش ذکر شده در بخش منابع (بخش بعدی) در ذیل شکل یا بالای جدول ذکر گردد. قلم و اندازه عناوین و محتوای جدول­ها، نمودارها و شکل­ها همسان با قلم متن مقاله خواهد بود. در محورهای عمودی و افقی نمودارها، ذکر واحد پارامترها الزامی است. نسخه اصلی شکل­ها پس از داوری اولیه به همراه مقاله اصلاح شده ارسال گردد و ممکن است برای چاپ، شکل­ها کوچکتر شوند، و بنابراین نوشته­ها و اعداد روی شکل­ها باید درشت و خوانا باشند.از گنجاندن جداول و شکل هایی که دارای کیفیت مطلوبی (بالاخص در چاپ مقاله به صورت سیاه و سفید) نمی­ باشند خودداری فرمائید.

 نتیجه­­ گیری

شامل یک استنتاج نهایی، خلاصه پژوهش و ذکر کاربرد احتمالی موضوع مورد تحقیق است. نگارنده می تواند پیشنهادهای خود را برای انجام تحقیقات تکمیلی ارائه کند.

قدردانی

در این بخش در صورت نیاز از اشخاص حقیقی، حقوقی، سازمان­ها و نهادهای موثر در انجام پژوهش قدردانی می­شود.

منابع

نگارنده موظف است مشخصات مراجع را چه در این بخش، چه در متن مقاله به درستی و مطابق با مشخصاتی بیاورند که در هر یک از منابع دیده می شود. در متن مقاله فقط به نام نگارنده (یا نگارندگان) و سال انتشار مرجع به زبان انگیسی اشاره شود. (و به شماره مرجع که در قسمت منابع آمده اشاره شود). همچنین مراجع باید به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارندگان مرتب شود. تمامی منابع مورد استفاده فارسی در مقاله باید با توجه به مشخصات ذکر شده در مجله به انگلیسی ترجمه شده و در انتها عبارت (in Farsi) قید شود.

در مورد مقاله به ترتیب نام خانوادگی نگارنده، حرف اول نام نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان مجله، شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و اولین و آخرین صفحه مقاله خواهد آمد. در مورد کتاب به ترتیب نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، نام ناشر، محل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب (به انگلیسی) باید ذکر شود. در مورد مقاله یا کتاب هایی که بیش از یک نفر نویسنده دارند به ترتیب نام خانوادگی و حرف اول اسم نگارندگان به ترتیب با جدا کردن توسط ویرگول قید گردد.   

مثال:

1.      Warrick, A.W. 1988. Additional solutions for steady-state evaporation from a shallow water table. Soil sci. 146. 63-66

2.      kouchakzadeh, s.  baghery, F. 2003. Determination of roughness coefficient for….. J. Agri. Sci. 34(3): 681-692. (in Farsi)

3.      Budiman, M., Macbratney, A. B. and Briston, K. L. 1999. Comparison of different approaches….. Geoderma. 29, 225- 253.

   چکیده انگلیسی

چکیده انگلیسی باید متناسب با چکیده فارسی بوده و در یک پاراگراف تنظیم گردد. واژگان چکیده انگلیسی نیز باید متناسب با واژگان چکیده فارسی باشد.